Diệp Vấn 2 Chung Tử Đơn full HD Thuyết minh | 4 Fun Zone Entertainments

Phim Diệp Vấn 2 là câu chuyện về thời kỳ kháng Nhật khi Diệp Vấn dùng đôi song quyền để giành lại tôn nghiêm cho quốc dân

chung, tử, đơn, huỳnh, hiểu, minh, hồng, kim, bảo, diệp, vấn, ip, man

Diệp Vấn 2 Chung Tử Đơn full HD Thuyết minh

Likes: 0 (0%)
Published by: Vietnam | Date: 07/23/2018 | Views: 5

Phim Diệp Vấn 2 là câu chuyện về thời kỳ kháng Nhật khi Diệp Vấn dùng đôi song quyền để giành lại tôn nghiêm cho quốc dân. Ông cũng quyết định truyền bá môn võ của mình - Vịnh Xuân quyền


Categories:
» Phim Việt

Channels: Phim Việt |

Tags: chung | tử | đơn | huỳnh | hiểu | minh | hồng | kim | bảo | diệp | vấn | ip | man |