Huyết Chiến - Nguy Thành Tiêm Bá (Thuyết Minh) | 4 Fun Zone Entertainments

Phim Nguy Thành Tiêm Bá 2016 lấy bối cảnh vào thời kỳ loạn lạc, nội chiến liên miên, thiếu tướng Tào Thiếu Lân (Cổ Thiên Lạc) vì giết chết ba mạng người

bành, vu, yến, ngô, kinh, cổ, thiên, lạc, ngô, thanh, vân, phim, võ, thuật, hành, động

Huyết Chiến - Nguy Thành Tiêm Bá (Thuyết Minh)

Likes: 0 (0%)
Published by: Vietnam | Date: 08/14/2018 | Views: 5

Empire777 Welcome Bonus

Phim Nguy Thành Tiêm Bá: lấy bối cảnh vào thời kỳ loạn lạc, nội chiến liên miên, thiếu tướng Tào Thiếu Lân (Cổ Thiên Lạc) vì giết chết ba mạng người, liền bị Phổ thành do Dương Khắc Nan (Lưu Thanh Vân) đứng đầu bao vây đòi công đạo. Thượng tá của Tào gia – Trương Diệc (Ngô Kinh) biết chuyện, liền đem quân đến Phổ thành đòi người.


Categories:
» Phim Việt

Channels: Phim Việt |

Tags: bành | vu | yến | ngô | kinh | cổ | thiên | lạc | ngô | thanh | vân | phim | | thuật | hành | động |