Đặt Vụ Cảnh Báo - Quách Phú Thành, Thư Kỳ | 4 Fun Zone Entertainments

Phim nói về nhóm trong đoàn xiếc vô tình tìm ra kho báu thời chiến tranh để lại, trong lúc thám hiểm họ đã bị nhiễm xạ chất độc giúp kích thích sức mạnh như người đột biến có sức mạnh phi thường.

quách, phú, thành, ngô, kinh, thư, kỳ, đặt, vụ, cảnh, báo, hành, động, võ, thuật, hài

Đặt Vụ Cảnh Báo - Quách Phú Thành, Thư Kỳ

Likes: 0 (0%)
Published by: Vietnam | Date: 08/20/2018 | Views: 5

Phim nói về nhóm trong đoàn xiếc vô tình tìm ra kho báu thời chiến tranh để lại, trong lúc thám hiểm họ đã bị nhiễm xạ chất độc giúp kích thích sức mạnh như người đột biến có sức mạnh phi thường.


Categories:
» Phim Việt

Channels: Phim Việt |

Tags: quách | phú | thành | ngô | kinh | thư | kỳ | đặt | vụ | cảnh | báo | hành | động | | thuật | hài |